Tu jesteś > Strona Główna > Prawo i Podatki > Kancelaria Notarialna Michał Michalik

Kancelaria Notarialna Michał Michalik

ul. Panewnicka 25
40-730 Katowice
woj. Śląskie

NIP: 627-266-44-15
REGON: 243149225
(32) 229 81 14

Opis firmy

Kan­ce­la­ria nota­rialna zapra­sza do swo­jej sie­dziby w Kato­wi­cach. Zapew­niamy pro­fe­sjo­nalną obsługę nota­rialną miesz­kań­com dziel­nic Ligota i Pio­tro­wice. Pro­wa­dzimy sprawy spad­kowe doty­czące testa­mentu i daro­wi­zny. Spo­rzą­dzamy umowy mająt­kowe zwią­zane z pra­wem rodzin­nym i ali­men­ta­cyj­nym. Zaj­mu­jemy się umo­wami deve­lo­per­skimi i zwią­za­nymi z nie­ru­cho­mo­ściami.

Produkty i usługi:
Transakcje dot. nieruchomości
Testament i darowizna
Sprawa spadkowa u notariusza
Prawo rodzinne i alimenty
Przedsiębiorcy i spółki
Pełnomocnictwa
Umowa deweloperska
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Poddanie się egzekucji aktem notarialnym
Poświadczenie podpisów i dokumentów
Dokumenty

Słowa kluczowe: umowy deweloperskie piotrowice notariusz kancelaria notarialna nieruchomości

Aktualności


2024-02-19 15:03:09

Interesujesz się chemią, a może pracujesz w firmie, która w swojej działalności wykorzystuje chemiczne odczynniki? Chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat? W takim razie jesteś w dobrym miejscu. W poniższym tekście przybliżymy m.in. takie...

Więcej

2023-11-07 14:45:51

Transfer odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu pacjentom bezpieczeństwa i komfortu. To skomplikowany proces, który wymaga profesjonalnego podejścia i odpowiednich narzędzi. Dowiedz się więcej na temat tego, jak powinien przebiegać proces tran...

Więcej

2023-10-25 10:33:56

Zakład pogrzebowy to firma, która odgrywa nieodłączną rolę w organizacji pogrzebu. W tym trudnym okresie żałoby rodzina, przyjaciele lub znajomi potrzebują wsparcia oraz profesjonalnych usług, które zakład pogrzebowy jest w stanie zaoferowa...

Więcej