Tu jesteś > Strona Główna > Artykuły > Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Data dodania:
2022-11-03 12:17:22

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika następuje wówczas, gdy wręczy on pracodawcy stosowne oświadczenie. Jest to więc szczególny sposób zakończenia stosunku pracy, który określa się jako natychmiastowy. W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jakie są tego skutki? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

W jakich przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika?

Pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę (na czas określony, nieokreślony czy na okres próbny) bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch przypadkach, które określa art. 55 kodeksu pracy:

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez pracownika – jaką powinno mieć formę i ile jest czasu na złożenie oświadczenia?

Pracownik powinien złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Ma na to miesiąc od dnia, w którym dowiedział się, że pracodawca ciężko naruszył obowiązki wobec niego. Co ważne, jeśli dojdzie do sporu sądowego, to pracownik będzie zobowiązany wykazać, że dochował tego terminu.

Jakie są skutki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika?

Jeśli pracownik rozwiązuje umowę o pracę z powodu dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego, wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje zaś w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Odszkodowanie to jest należne pracownikowi z mocy prawa, jeśli rozwiązał on umowę o pracę w trybie natychmiastowym i było to uzasadnione ciężkim naruszeniem przez pracodawcę podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku pracy. By uzyskać odszkodowanie, pracownik nie musi składać żadnego dodatkowego wezwania do jego wypłaty. Warto jednak dodać, że pracodawca może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli nie zgadza się z uzasadnieniem pracownika. W takim przypadku pracownik zmuszony jest dochodzić wypłaty odszkodowania na drodze sądowej.

 

Co więcej, pracodawca, który uważa, że pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę z nieuprawnionych powodów, może żądać od niego odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, który dotyczyłby danego pracownika i ma prawo złożyć w tej sprawie pozew do sądu pracy.

 

W związku z tym, że na skutek złożenia przez pracownika oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia następuje natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy, pracodawca zobowiązany jest jeszcze tego samego dnia wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Tak więc nie obowiązują go wówczas prawa pracownika na wypowiedzeniu.

Aktualności


2023-11-07 14:45:51

Transfer odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu pacjentom bezpieczeństwa i komfortu. To skomplikowany proces, który wymaga profesjonalnego podejścia i odpowiednich narzędzi. Dowiedz się więcej na temat tego, jak powinien przebiegać proces tran...

Więcej

2023-10-25 10:33:56

Zakład pogrzebowy to firma, która odgrywa nieodłączną rolę w organizacji pogrzebu. W tym trudnym okresie żałoby rodzina, przyjaciele lub znajomi potrzebują wsparcia oraz profesjonalnych usług, które zakład pogrzebowy jest w stanie zaoferowa...

Więcej

2023-05-23 15:02:38

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się zbiornikowi kompresora, który stanowi nieodzowny element w sprężarkach powietrza. Zbiornik kompresora pełni kluczową rolę w procesie kompresji i przechowywania sprężonego powietrza. Dowiedzmy się więcej...

Więcej